Paulien Bom in gesprek met “WeDo”

Afgelopen december vertrokken Erin Bouwen, Florien ten Hove, Janine van Gelder en Sonja Swen (samen ‘WeDo’) naar Lesbos om daar te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Op dinsdag 26 januari om 20.00 uur vertellen zij in de kerk van Zuiderwoude over hun ervaringen.

Op 13 januari vertrok WeDo opnieuw naar Lesbos, dit keer met Lisan Beentjes op de plek van Sonja Swen. Wat bezielt hen om zomaar naar Griekenland te reizen om te helpen? Hoe hebben ze zich voorbereid? Waaraan is het ingezamelde geld besteed? Hoe hebben ze hun reizen ervaren? Heeft zulke hulpverlening wel zin? En hoe gaat het nu verder? Op deze en al uw andere vragen krijgen we antwoord. U bent van harte welkom! De toegang is natuurlijk gratis, maar uw bijdrage aan WeDo wordt erg op prijs gesteld. Dat kan ook op: NL 41 INGB 0688292852 t.n.v. F. Ten hove, o.v.v. WeDo.

Foto’s genomen tijdens de bijeenkomst door Albert Roosenburg