Rieks Hoogenkamp vertrekt, maar de Catharina Stichting gaat door!

Dominee Rieks Hoogenkamp is nog korte tijd de spil waar de kerkelijke en culturele activiteiten in Zuiderwoude om draaien, maar dit najaar gaan Rieks en Jeltje ons verlaten. Vanzelfsprekend zal op gepaste wijze aandacht worden besteed aan dit ook voor ons ingrijpende vertrek. Daarover verneemt u later meer. Het vertrek betekent niet dat aan het actieve culturele leven in Zuiderwoude een einde komt. Want de Catharina Stichting gaat door.

Op 5 juni 2013 is in de kerk van Zuiderwoude een bijeenkomst geweest van belanghebbenden bij de Catharina Stichting. Zij en het bestuur van de Catharina Stichting, met Chris Klein voorzitter, Gerard Pott, secretaris/penningmeester en Elise Stevens, willen niet dat het culturele leven in Zuiderwoude komt stil te liggen. De werkgroep nu nog onder leiding van Rieks Hoogenkamp zal nieuw leven worden ingeblazen. De volgende personen hebben zich gemeld om (voorlopig) het bestuur van die werkgroep te vormen: Simon van Geldorp (voorzitter), Gerard Pott (penningmeester), Paulien Bom, Inger van Heijst, Adrie Honingh, Ella van Drumpt, Albert Roosenburg en Elise Stevens. Er zijn vacatures voor de financiële administratie en de PR. Dit bestuur zal de activiteiten van de Catharina Stichting voortzetten, maar zal zich ook gaan vernieuwen op bijvoorbeeld literair gebied. Een aantal dorpsgenoten heeft zich al opgegeven om hierbij te helpen en om mee te denken. Als u ook wilt helpen kunt u zich opgeven bij een van voornoemde bestuursleden van de werkgroep.