11 november 2013    18.00 uur Kerk Zuiderwoude

11 november is de dag dat je lichtje schijnen mag. Kom om zes uur naar de kerk van Zuiderwoude om het verhaal te beleven van de barmhartige Sint Maarten.

sintmaarten

St. Maarten snijdt de mantel in twee stukken.

Martinus (316-397) werd geboren in Hongarije en diende in het romeinse leger. Toen hij achttien was, liet hij zich dopen. Hij werd monnik en stichtte in Frankrijk verscheidene kloosters. In 372 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Na zijn overlijden werd hij daar op 11 november begraven.

Martinus werd om zijn liefdadigheid al spoedig vereerd. Zijn tijdgenoot Sulpicius Severus schreef een leven van de heilige. Daarin wordt verteld hoe Martinus als romeins soldaat voor de poorten van Amiens een bedelaar tegenkwam, die het koud had. Martinus trok zijn zwaard, sneed zijn rode mantel in tweeën en schonk een helft aan de bedelaar. Deze scene is in de beeldende kunst veelvuldig uitgebeeld en wordt in optochten tegenwoordig vaak nagespeeld.