Over de stichting

De CatharinaStichting Zuiderwoude organiseert sinds 2006 culturele activiteiten in Zuiderwoude. Denk hierbij aan concerten,  exposities en lezingen.

Ontstaan van de stichting

Bedenker van de CatharinaStichting was dominee Rieks Hoogenkamp. Met de CatharinaStichting wilde hij mensen verbinden. Zoals hij zelf zei: “De culturele evenementen vormen een mooi moment om mensen uit te nodigen om naar de kerk te komen en elkaar te ontmoeten. Ook dorpelingen die weinig of niets met het geloof hebben.” Rieks, die in 2013 met emeritaat is gegaan, is inmiddels vertrokken uit Zuiderwoude. De CatharinaStichting zet zijn werk voort.

Wie is Catharina?

Catharina van Alexandrië is de beschermheilige van Zuiderwoude. Catharina was een intellectueel ontwikkelde vrouw. Zo kende ze alle werken van Plato al toen ze pas vijftien was. Catharina bekeerde zich tot het christendom en beloofde maagd te blijven voor Jezus Christus. Maar de keizer werd verliefd op haar. Hij wilde graag dat Catharina de tweede vrouw aan zijn hof werd, na zijn echtgenote. Dat weigerde ze: ze had immers trouw beloofd aan Jezus. De keizer ontstak in razernij en probeerde haar te dwingen haar geloof af te zweren. Hij stuurde veertig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar tijdens de discussie met Catharina bekeerden de geleerden zich juist tot het Christendom. De keizer was woest. Hij wilde haar letterlijk breken met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd (het zogenaamde radbraken). Maar in plaats van Catharina te breken, brak het rad zelf, getroffen door de bliksem. De keizer wilde haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch om haar te onthoofden, op 25 november 307. Uit haar halswond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Vervolgens werd haar lichaam door engelen naar de Sinaïberg gebracht. Later werd naast die berg later het beroemde Katharinaklooster gebouwd, dat nog steeds bestaat.

Catharina van Alexandrië door Caravaggio (1595-1596) met haar attribuut, het rad.

Bestuur en werkgroep

De CatharinaStichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, voornamelijk uit het dorp Zuiderwoude. Het bestuur van de CatharinaStichting bestaat uit:

 • Chris Klein (voorzitter)
 • Pieter Swildens (penningmeester)
 • Caecilia van Stigt (secretaris)
 • Charlotte Kremer
 • Jeanne Klein

De werkgroep van de stichting houdt zich bezig met de organisatie en de inhoud van het culturele evenementen. De werkgroep wordt gevormd door:

 • Paulien Bom (voorzitter)
 • Pieter Swildens (penningmeester)
 • Abeel van Voorst Vader (secretaris)
 • Caecilia van Stigt (publiciteit en fondsenwerving)
 • Jeanne Klein (assistent penningmeester en reserveringen)
 • Charlotte Kremer
 • Adrie Honing (coördinatie tentoonstellingen)
 • Marieke van Dam (programmering)

Ten slotte zijn er veel vrijwilligers bij de stichting betrokken. Als u ook wilt helpen, kunt u zich opgeven bij een van werkgroepleden. Natuurlijk kunt u ook het contactformulier op de website gebruiken.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2013